เลือกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างไรให้ตอบโจทย์

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance หรือ PA) เป็นการใช้ประกันสำหรับเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียทางร่างกาย ไม่ว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะ พิการ หรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น แต่หากเกิดจากการเจ็บป่วยเป็นโรคจะไม่ได้รับความคุ้มครอง การทำประกันอุบัติเหตุ ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครรู้ว่าอุบัติเหตุ จะเกิดกับเราตอนไหนและเมื่อไหร่ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีเงินพอให้สำรองจ่ายไหม ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลย การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสามารถช่วยให้คุณเกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมา รวมถึงคุณสามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกได้ว่าแค่ซื้อประกัน แต่ได้ประโยชน์หลายข้ออย่างมาก แต่จะทำประกันแต่ละทีก็ต้องดูแล้วดูอีก…