รู้ไว้ 7 ไลฟ์สไตล์สำคัญของกลุ่มคน Gen Y ที่พลาดไม่ได้สำหรับคนเริ่มทำธุรกิจ

คน Gen Y เป็นกลุ่มที่เกิดในระหว่างพ.ศ. 2523-2533 ท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการการดำเนินชีวิตมากขึ้น จึงทำให้พฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การบริโภคอาหาร สินค้าและบริการ เศรษฐกิจ หรือการศึกษาล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้คนรุ่น Gen Y มีความคิด ทัศนคติ ตลอดจนอุปนิสัย หรือแนวคิดในด้านการดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนยุคก่อนหน้ามาก พวกเขาจะมีกำลังซื้อในด้านต่างๆมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้บริการของแพลตฟอร์มต่างๆมากกว่าคนยุคก่อนหน้าด้วย ทั้งนี้ ไลฟ์สไตล์ของคน Gen…